SOKÓŁ - Agencja Ochrony - Mogielnica

Jednym z najskuteczniejszych i najtańszych sposobów zapewnienia właściwej ochrony są profesjonalne zabezpieczenia elektroniczno-mechaniczne wsparte szybka reakcją wyspecjalizowanych patroli interwencyjnych.

Działanie monitoringu radiowego oparte jest na podłączeniu do lokalnego systemu alarmowego (LSA) nadajnika radiowego. W przypadku naruszenia strefy chronionej (np. wyzwolenie detektora ruchu), system alarmowy natychmiast wysyła sygnał radiowy do SMA. Dyspozytor bezpośrednio po otrzymaniu sygnału alarmowego z chronionego obiektu podejmuje stosowne działania zgodnie z procedurą (wysyła patrol interwencyjny , kontakt z właścicielem, powiadomienie odpowiednich służb) . Własny system łączności zapewnia natychmiastowy kontakt z patrolami interwencyjnymi. Zadaniem patroli interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie, zweryfikowanie zagrożenia oraz podjęcie czynnego działania ochronnego.

Monitorujemy i archiwizujemy w bazie danych następujące sygnały:
 • stan systemu: rozbrojenie/uzbrojenie,
 • alarm włamanie,
 • alarm napad
 • alarm pożar
 • sygnalizacja gazu, tlenku węgla itp.
 • usterka systemu alarmowego,
 • sabotaż systemu alarmowego
 • zanik zasilania 230 V,
 • brak łączności z obiektem,
 • wymuszenie ( rozbrojenie systemu pod przymusem),
 • oraz wiele innych.

Zalety monitoringu to m.in. 24-godzinny nadzór nad obiektem, szybka reakcja na zagrożenia, prewencyjne podjazdy patroli, oznakowanie obiektów tablicami informacyjnymi. Te czynniki obniżają ryzyko dokonania skutecznego włamania.

SOKÓŁ Agencja Ochrony Sp. z o.o.
Górki-Izabelin ul. Leśna 15 C,
05-640 Mogielnica
tel. (+48) 48 663 51 78 24h
kom. (+48) 504 029 970 24h
e-mail: