SOKÓŁ - Agencja Ochrony - Mogielnica

Ochrona stała

Polega na stałym całodobowym zabezpieczeniu chronionego obiektu przez określoną ilość pracowników ochrony. Agenci ochrony są starannie dobierani pod względem realizowanych zadań. Wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, jednolicie umundurowani oznaczeni logiem firmy. Prawidłową realizację zadań nadzoruje dyżurny SMA, poprzez system Activ Guard lub 4Time przeznaczony do monitorowania „on-line” czujności agentów lub za pośrednictwem łączności radiowej. Nad całością czuwa koordynator odpowiedzialny za prawidłowy przebieg ochrony oraz kontakty ze zleceniodawcą.

Ochrona doraźna

Dyspozytor SMA bezpośrednio po otrzymaniu sygnału alarmowego z chronionego obiektu podejmuje stosowne działania zgodnie z procedurą (wysyła patrol interwencyjny, kontakt z właścicielem, powiadomienie odpowiednich służb) . Zadaniem patrolu interwencyjnego jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie, zweryfikowanie zagrożenia oraz podjęcie czynnego działania ochronnego na zaistniałe zdarzenie, przeciwdziałanie kradzieżom, dewastacją, włamaniom, ujęciu sprawcy oraz innym czynnikom mającym wpływ na bezpieczeństwo chronionego obiektu/kontrahenta. Pracownicy patroli interwencyjnych są starannie dobierani pod względem psychofizycznym. Posiadają środki łączności bezpośredniej, środki przymusu bezpośredniego, jednolite umundurowanie oraz broń palną co w znacznym stopniu podnosi poziom bezpieczeństwa chronionych obiektów. W taki sposób dzięki nie dużym nakładom finansowym uzyskujemy zamierzony cel – całodobowy nadzór nad obiektem.

Wyposażenie pracowników ochrony:
  • pałki wielofunkcyjne,
  • ręczne miotacze gazu,
  • paralizatory elektryczne,
  • broń palna,
  • broń gazowa,
  • kajdanki
  • telefony komórkowe,
  • radiotelefony
  • pojazdy firmowe,
  • i inne


SOKÓŁ Agencja Ochrony Sp. z o.o.
Górki-Izabelin ul. Leśna 15 C,
05-640 Mogielnica
tel. (+48) 48 663 51 78 24h
kom. (+48) 504 029 970 24h
e-mail: